Licehamr & Partners
Development - Private Equity - Partnership Basis

Hodnoty a vize

Investiční skupina působí v České republice a v zemích střední a východní Evropy od roku 2007. Vyhledáváme a realizujeme projekty v oblasti nemovitostí (real estate), provozního a investičního financování a private equity. Máme zkušenosti z celé řady realizovaných projektů, a proto jsme schopni znásobit přidanou hodnotu projektů pro sebe i pro své partnery. 

Díku tomu budujeme dlouhodobá obchodní partnerství. Naším cílem je dlouhodobě udržitelná stabilita skupiny, která je vybudovaná na principech a zásadách ekonomické racionality. Naše firemní kultura je postavena na důvěryhodnosti, vysokém profesním standardu a silných etických zásadách.

 • Ing. Milan Licehamr

  Ing. Milan Licehamr

  zakládající partner

  Zakládající partner společnosti a jednatel, zodpovědný za strategické řízení skupiny.

  Po celou svou kariéru působí v oblasti investiční výstavby. Od roku 1993 do roku 2011 pracoval u významné německé inženýrské společnosti Obermeyer Planen+Beraten, GmbH (OPB), kde působil v manažerských pozicích. Osobně se podílel na řízení řady významných projektů na území ČR i v regionu střední a východní Evropy. V závěru roku 2011 se stává majoritním majitelem společnosti Obermeyer Development, s.r.o. , která se poté mění na LICEHAMR DEVELOPMENT, spol. s r.o. Milan Licehamr absolvoval Stavební fakultu ČVUT a řadu následných studijních specializací.

 • Ing. Miloš Kostka

  Ing. Miloš Kostka

  partner

  Partner společnosti,  zodpovědný za řízení projektů v rámci skupiny a řízení společnosti LPCM s.r.o.

  Jeho hlavní dovedností je efektivní řízení procesu přípravy a řízení staveb. Od roku 1995 do roku 2012 patřil ke klíčovým pracovníkům společnosti Obermeyer Albis Stavoplan, spol. s r.o., kde se podílel na přípravě a řízení řady význačných staveb v ČR i na některých mezinárodních projektech společností Obermeyer v rámci zemí bývalé východní Evropy. Miloš Kostka absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze se specializací na ekonomii a řízení staveb.

 • Investice do nemovitostí

  Investice do správy a rozvoje portfolia nemovitostí jsou jednou z našich hlavních aktivit. Zajišťujeme komplexní stavebně-technickou přípravu, projektové řízení, realizaci stavby a následný pronájem či prodej. Investice zaměřujeme do širokého spektra nemovitostí v různých fázích jejich životního cyklu s cílem generovat přidanou hodnotu po co nejdelší období.

 • Restrukturalizace a krizové řízení firmy

  Investujeme do firem s vyšším nebo vysokým stupněm rizika, kde většinou přebíráme majoritní vlastnický podíl a plnou manažerskou odpovědnost. Při splnění určitých podmínek poskytujeme poradenství v oblasti stabilizace firem, odvrácení hrozby konkurzu nebo při přípravě a implementaci plánu restrukturalizace.

 • Investice do korporací

  Zaměřujeme se především na středně a dlouhodobé investování do majoritních podílů v malých a středních podnicích. Vlastní kapitálovou investici doprovází transfer manažerských znalostí a dovedností. Výše typické investice je kolem milionu euro.

 • Účetní a daňové poradenství

  Propojujeme své bohaté zkušenosti z oblasti účetnictví, mezd, daní, ekonomie, managementu, marketingu a ekonomických systémů s individuálními potřebami parterů. Naším cílem je tyto dílčí aspekty spojit v jeden komplexní a fungující celek, který bude mít jasný a určitý přínos.

 • Provozní a investiční poradenství

  Vytváříme finanční a organizační podmínky pro vznik partnerských a projektově orientovaných společností, které umožní rozvoj jednotlivých investičních aktivit a navazujících služeb. Pro své partnery zajišťujeme přístup k provoznímu kapitálu a standardizujeme vnitrofiremní procesy.

 • Mezinárodní obchod

  Díky dlouholetým zkušenostem ze spolupráce se zahraničními partnery z celé střední a východní Evropy se podílíme na mezinárodních projektech doma i v zahraničí. Řada úspěšně realizovaných projektů z nedávné doby nás utvrdila v tom, že tento strategický směr budeme intenzivně rozvíjet i v následujících letech.

První projekty v ČR

Milan Licehamr zahajuje spolupráci s mezinárodní společností Obermeyer

První vlastní projekt

První vlastní projekt v oblasti nemovitostí – pražský kancelářský komplex Rubeška

Mezinárodní úspěch

Milan Licehamr prezentuje strategii rozvoje Obermeyer Czech Republic dalším zemím regionu CEE

Obermeyer Development

Založení společnosti Obermeyer Development, zaměřené na projekty v oblasti nemovitostí

Ukončení expanze

Osm nových trhů v regionu CEE pokrývá dvanáct plně operačních společností Obermeyer, obrat společnosti v regionu CEE se zvýšil desetinásobně

Licehamr Development

Společnost Obermeyer Development kupuje její stávající management, společnost získává nový název a stává se základním stavebním kamenem investiční skupiny LICEHAMR & partners

LICEHAMR & Partners

Úspěšný rozvoj investiční skupiny LICEHAMR & Partners

Nové akvizice

Založení a rozvoj společností specializovaných na účetní a daňové poradenství, construction management (fit-out management), architekturu a design

Nové projekty

Zahájení dvou developerských projektů, uvedení na trh společnosti L&P construction management (LPCM), navázání spolupráce se společností FOCUS Partner, specializované na daňové a účetní poradenství

Nové projekty

Založení společnosti LICEHAMR & partners industry group, zaměřené na projekty v oblasti průmyslových investic. Akvizice prvního projektu ve strojírenství.

LICEHAMR & partners industry group

Vizí společnosti Licehamr & partners industry group bylo využití dlouhodobého potenciálu českého průmyslu.

Tento partnerský projekt plně vyčerpal svěřené zdroje, spolupráce na partnerské úrovni byla ukončena 2019-2020. 

Chcete se dozvědět více nebo se s námi osobně setkat? Kontaktujte prosím pana Milana Licehamra.

Kontaktovat

L&P construction management

Strategickým záměrem společnosti LPCM je nabídnout vybraným zákazníkům specifické znalosti a zkušenosti špičkových odborníků, které mohou přispět rozhodující měrou k úspěšné realizaci nemovitostních projektů.

Klíčové jsou přitom dovednosti z oblasti přípravy a realizace developerských projektů, studií proveditelnosti, ekonomické optimalizace nemovitostních projektů a maximalizace obchodního a technického využití nemovitostí.

Hlavním obchodním pilířem společnosti je divize zabývající se řízením projektů, cost managementem, přípravou a řízením pozemních a inženýrských staveb, činností generálního kontraktora, technickými dozory investora, fit out construction managementem.

Chcete se dozvědět více nebo se s námi osobně setkat? Kontaktujte prosím pana Miloše Kostku.

Kontaktovat

Licehamr development

Společnost LICEHAMR DEVELOPMENT patří k páteřním společnostem investiční skupiny LICEHAMR & Partners. Aktivně investuje do nemovitostních projektů v různých fázích jejich životního cyklu.

Vedle nemovitostních aktivit finančně podporuje koncept rozvoje společností ve skupině. Strategie LICEHAMR DEVELOPMENT je založena na přímých investicích a to zejména do širokého spektra nemovitostí. Realizujeme rezidenční a kancelářské projekty, budovy pro výrobu nebo logistiku a dále objekty se specifickým určením, např. zdravotnická zařízení, domovy pro seniory nebo zařízení pro komunitní bydlení. Ke každému z projektů přistupujeme zcela individuálně a s vysokým osobním nasazením. Stavíme na základech dlouhodobé spolupráce s etablovanými partnery, ale snažíme se vytvářet i zcela nové obchodní příležitosti s institucionálními a privátními investory, kteří sdílejí stejné podnikatelské a etické zásady.

Chcete se dozvědět více nebo se s námi osobně setkat? Kontaktujte prosím pana Milana Licehamra.

Kontaktovat

FOCUS Partner

Společnosti v rámci uskupení spravuje v oblasti účetnictví společnost FOCUS Partner, která má dlouhodobé zkušenosti ve všech oblastech účetních služeb a daňovém poradenství.

Chcete se dozvědět více nebo se s námi osobně setkat? Kontaktujte prosím pana Milana Licehamra.

Kontaktovat