Licehamr & Partners
Development - Private Equity - Partnership Basis

Reference

Výběr realitních projektů na kterých skupina Licehamr & Partners spolupracovala

Skupina Licehamr & Partners nabízí podporu investorům, kteří nemají vlastní developerské zázemí. Těmto investorům pomůžeme v každé fázi investičního procesu, od samotného výběru nemovitostního projektu až po jeho samotnou realizaci a provoz. Díky svým dlouholetým zkušenostem s různými typy nemovitostí můžeme výrazně zlepšit kvalitu vašeho projektu a jeho realizace.