Licehamr & Partners

Development - Private Equity - Partnership Basis

Investiční skupina působí v České republice a v zemích střední a východní Evropy od roku 2007. Vyhledáváme a realizujeme projekty v oblasti nemovitostí (real estate), provozního a investičního financování a private equity. Máme zkušenosti z celé řady realizovaných projektů, a proto jsme schopni znásobit přidanou hodnotu projektů pro sebe i pro své partnery.

Naším cílem je dlouhodobě udržitelná stabilita skupiny, která je vybudovaná na principech a zásadách ekonomické racionality. Naše firemní kultura je postavena na důvěryhodnosti, vysokém profesním standardu a silných etických zásadách. Díky tomu budujeme dlouhodobá obchodní partnerství.

Ing. Milan Licehamr

Úvodní slovo zakladatele

Ing. Milan Licehamr, zakládající partner
"Naše skupina optimálně propojuje všechny zainteresované strany do jednoho funkčního celku. Společně pak uskutečňujeme vytyčené cíle."

Společně dokážeme více než každý samostatně

Dlouhé roky jsme se zabývali investiční výstavbou a navazujícím poradenstvím pod záštitou zahraniční společnosti. Vedle vlastní odborné znalosti jsme získali i důvěru ve schopnosti místních specialistů. Dnes vytváříme platformu, v rámci které můžeme společně s Vámi podnikat a která umožňuje harmonický rozvoj našich společností. Proto je pro nás tak důležité spolupracovat s partnery, kteří jsou uznávanými kapacitami ve svém oboru a mají stejná etická pravidla.

Nové výzvy přinášejí nové zkušenosti

Úspěch našich projektů je založen na konstruktivní spolupráci a řízeném prolínání specializovaných činností, které zajišťujeme s vysokou odborností a osobním nasazením. Dodržujeme časové, finanční, kvalitativní a etické požadavky. Své zkušenosti získáváme v různých hospodářských segmentech a díky tomuto komplexnímu pohledu mají všechny naše činnosti velkou přidanou hodnotu.

Podnikáme v České republice

Naše republika patří k zemím s tradičně vysokým podílem průmyslové výroby na hrubém domácím produktu. Jsme si jisti tím, že její ekonomika je stabilní a bude se nadále pozitivně rozvíjet. V posledních letech došlo v mnoha segmentech k očistnému procesu. To mimo jiné znamená, že řada renomovaných mezinárodních společností opustila, pro ně méně perspektivní, trhy. Tím se ale více otevírá prostor pro místní společnosti, které dokáží profitovat na nedoceněných nebo nedočerpaných tržních segmentech.

Zobrazit projekty
  • Investice do nemovitostí

  • Restrukturalizace a krizové řízení firmy

  • Investice do korporací

  • Účetní a daňové poradenství

  • Provozní a investiční poradenství

  • Mezinárodní obchod

Kontaktujte nás